Skip to content

Risico omschrijving FROS verzekering

PDF versie –> Fros Verzekering Risico omschrijving

 

Risico-omschrijving: Freestyle mountainbiken/bmx/downhill…

Bijzondere bepalingen:

Met deze polis kunnen enkel de leden van de vereniging zich verzekeren tegen:

 

– ongevallen die gebeuren op de weg van en naar de training of wedstrijd, tijdens  gemeenschappelijke  verplaatsingen en het verblijf ter plaatse. Meerdaagse reizen zijn echter  uitgesloten in deze polis.

 

– tijdelijke activiteiten zoals een bal of een eetfeest ter ondersteuning van de verzekerde activiteit.

 

– spierscheuren en -verrekkingen, verstuikingen te wijten aan een plotse krachtinspanning,…

 

– verdrinking, tetanus, vergiftiging veroorzaakt door beten van dieren of steken van insecten, …

 

 • Wat dekt de sportverzekering van FROS? De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

  Enerzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de sportactiviteit.

  De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers ( leden en niet-leden) is hierbij automatisch gedekt.

  De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.

  Maar dit is niet alles. De aansprakelijk van een club voor de inrichting van andere sportactiviteiten of niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest) is automatisch mee gewaarborgd !

  Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van deze activiteiten (cfr. punt 3 verzekerde activiteiten) in clubverband waarbij de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische kosten werden voorzien.

  • Welke zijn de verzekerde kapitalen?

  In aansprakelijkheid:
  Lichamelijke schade: € 5.000.000 (max. per slachtoffer € 2.500.000)
  Stoffelijke schade: € 620.000
  Vrijstelling: nihil

  In lichamelijke ongevallen: Overlijden: € 8.500
  Blijvende invaliditeit: € 35.000
  Dagvergoeding: € 30 (conform Decreet)
  Senior Time Out: € 250 (forfaitaire vergoeding voor 65 plussers bij 2 maanden sportonderbrekking)

  Behandelingskosten:
  R.I.Z.I.V.-BAREMA + € 250- per ongeval
  Kosten waarvoor geen tarief door het RIZIV is voorzien worden gewaarborgd tot een maximumbedrag van € 1.000- per ongeval.
  Tandprothesen: € 150- per tand / max. € 600- per ongeval
  Vervoerkosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
  Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten): GEEN (uitz. AVB: €25)
  Duurtijd: 104 weken

 

 

 • Welke zijn de verzekerde activiteiten?

  – Het beheer en de organisatie van alle sportactviteiten die de federatie aanbiedt, door de federatie en haar aangesloten clubs (voor de sporttak waarvoor de club is aangesloten bij FROS), de beoefening door de leden, alsmede het inrichten van sportpromotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.*- De organisatie van sport-nevenactiviteiten door de club en de beoefening door de leden.*

  – De organisatie van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest, etc.) door de club.*

* sportpromotionele-, sportneven- en niet-sportactiviteiten, dienen bij de sportfederatie vooraf bekend gemaakt te worden.

• Wie is verzekerd?

– Elk lid via zijn club aangesloten bij de federatie.

– De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten zijn automatisch verzekerd in LO.*

– De vrijwillige helpers (leden en niet-leden) zijn verzekerd in BA en LO tijdens hun hulp bij de organisatie van de sportactiviteiten.*

– De leden genieten eveneens van de poliswaarborgen als vrijwilliger bij niet-sportactviteiten.*
De niet-leden kunnen hiervoor verzekerd worden via de comfort-opties.

* sportpromotionele-, sportneven- en niet-sportactiviteiten, dienen bij de sportfederatie vooraf bekend gemaakt te worden. Activiteiten waaraan niet-leden deelnemen kunnen voor LO verzekerd worden via de eendagsverzekering.

• Ongevalsbegrip

Onder ongeval dient te worden verstaan: een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt.

Dit klassieke ongevalsbegrip werd uitgebreid tot hartfalen :
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding geldt voor alle waarborgen binnen de dekking lichamelijke ongevallen !

 

http://www.fros.be