Skip to content

Stappenplan aangifte ongeval

Wat doen bij een ongeval? We zetten de stappen op een rijtje:

1. Een verzekerde sporter kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier, vult de vragen m.b.t. de club en ongeval in en bezorgt dit aan het slachtoffer.

3. Met het geneeskundig getuigschrift stapt het slachtoffer binnen de 48 uur naar de arts.

4. De ingevulde ongevalsaangifte en geneeskundig getuigschrift dient aan FROS bezorgd te worden, binnen de 14 dagen en bij voorkeur per mail naar leden@fros.be of per post naar het secretariaat in Berchem.

5. FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en stuurt het dossier door aan zijn verzekeraar ‘Arena’. De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks met ARENA.

6. Na ontvangst van de volledige aangifte ontvangt het slachtoffer van ARENA per mail een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie.

Het slachtoffer bezorgt de originele onkostennota’s aan ARENA met vermelding van het dossiernummer. Gelieve geen onkostennota’s naar FROS te sturen!

7. Als het dossier volledig is zal ARENA tot vergoeding overgaan.

8. Mogen wij tenslotte vragen om ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Contactgegevens

Voor al uw vragen en opmerkingen kan u terecht bij onderstaande contactpersonen.

FROS Leden- en ongevallenadministratie FROS Algemeen Secretariaat

Martine Van den Broeck Griet Bosman

Huis van de Sport Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22 bus 35 Boomgaardstraat 22 bus 35

2600 BERCHEM 2600 BERCHEM

Tel 03/286 58 37 Tel 03/286 07 60

Fax 03/286 58 38 Fax 03/286 58 38

leden@fros.be info@fros.be

www.fros.be www.fros.be